Linh kiện điện tử mục của Kỹ thuật số để chuyển đổi Analog

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Chuyển đổi dữ liệuFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZChuyển đổi dữ liệuFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZChuyển đổi dữ liệuFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZChuyển đổi dữ liệuFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZChuyển đổi dữ liệuFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Chuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TChuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Chuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TChuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Chuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TChuyển đổi dữ liệuFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Chuyển đổi dữ liệuDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106AChuyển đổi dữ liệu3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLChuyển đổi dữ liệu3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLChuyển đổi dữ liệu3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNChuyển đổi dữ liệu8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Chuyển đổi dữ liệuSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRChuyển đổi dữ liệuSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTChuyển đổi dữ liệuSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Chuyển đổi dữ liệu16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRChuyển đổi dữ liệu16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTChuyển đổi dữ liệu16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference