Linh kiện điện tử mục của Bàn phím

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PC87570Giao diệnPC87570 Keyboard Power Management Controller
PC87570-ICCVULGiao diệnPC87570 Keyboard Power Management Controller
80C51SL-BGGiao diệnKEYBOARD CONTROLLER
Z86K16Giao diệnCMOS 8-Bit Keyboard Controllers
Z86K15Giao diệnCMOS 8-Bit Keyboard Controllers
Z8614Giao diệnKEYBOARD CONTROLLER NMOS 8-BIT
Z08617Giao diệnNMOS 8-BIT KEYBOARD CONTROLLER
Z8602Giao diệnKEYBOARD CONTROLLER NMOS 8-BIT
8XC51SLGiao diệnVOLTAGE 8XC51SL KEYBOARD CONTROLLER
W81281Giao diệnKeyboard/ Device Controller
UR5HC418Giao diệnPS/2 Compatible Keyboard Encoder
UR5HC418-FBGiao diệnPS/2 Compatible Keyboard Encoder
UR5HC418-FNGiao diệnPS/2 Compatible Keyboard Encoder
UR5HC418-PGiao diệnPS/2 Compatible Keyboard Encoder
UR5HC703-600-FGGiao diệnUSAR SerialCoderTM Low-Power Keyboard Encoder interfaces RS-232
UR5HC703-600-FQGiao diệnUSAR SerialCoderTM Low-Power Keyboard Encoder interfaces RS-232
UR5HCFJ8Giao diệnLow-Power Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJ8-FBGiao diệnLow-Power Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJ8-FNGiao diệnLow-Power Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJ8-PGiao diệnLow-Power Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJLGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJL-FBGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJL-FNGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCFJL-PGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Portable Systems
UR5HCSPI-06Giao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Power Management H/PCs
UR5HCSPI-06-FBGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Power Management H/PCs
UR5HCSPI-06-FNGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Power Management H/PCs
UR5HCSPI-FBGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Power Management H/PCs
UR5HCSPI-FNGiao diệnZero-PowerTM Keyboard Encoder Power Management H/PCs
LPC47N350Giao diệnLEGACY FREE KEYBOARD EMBEDDED CONTROLLER WITH DOCKING INTERFACE