Linh kiện điện tử mục của Chấm dứt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AN246Giao diệnTransmission lines terminations with Philips Advanced Logic families
HRM-TM-025Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-10Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-11Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-17Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-6Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-8Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-9Giao diệnStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
PO6-TMP-025-1Giao diệnNon-reflective Terminations SSMA
PO6-TMLP-025Giao diệnNon-reflective Terminations SSMA,
FL-TMP-025-1Giao diệnNon-reflective Terminations TNC/ SSMA/ POB/
540-99-084-17-400-2Giao diệnSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-084-17-400Giao diệnSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-068-17-400-2Giao diệnSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-068-17-400Giao diệnSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
RFP-375375-6X50-2Giao diệnChip Terminations Watts, 50ohm
RFP-375375N6X50-2Giao diệnAluminum Nitride Terminations
RFP-10-50TVGiao diệnFlanged Terminations
RFP-10-50TVCGiao diệnFlanged Terminations
RFP-10-50TVRGiao diệnFlanged Terminations
RFP-100-50TWGiao diệnFlanged Terminations
RFP-100200A25X50Giao diệnAlumina Terminations Watts,
RFP-100N50TWGiao diệnAluminum Nitride Terminations
RFP-10N50TVGiao diệnAluminum Nitride Terminations
RFP-20-50TPGiao diệnFlanged Terminations
RFP-20N50TPGiao diệnAluminum Nitride Terminations
RFP-60-50TPGiao diệnFlanged Terminations
RFP-800-50TGiao diệnFlanged Terminations Watts, 50ohm
RFP-060120A15Z50Giao diệnAlumina Terminations Watts 50ohm
PFC-W2512RJ-12-1001-AGiao diệnGold Terminations Precision Thin Film Chip Resistors