Linh kiện điện tử mục của Chuột điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
EM85000Giao diệnAPPLE DESKTOP MOUSE CONTROLLER
EM84510EPGiao diệnPS/2 SCROLLING MOUSE CONTROLLER
BU9206Giao diệnMouse Controller
HT6513Giao diệnMouse Controller
MV20556Giao diệnMouse Controller
FDC37B80XGiao diệnPC98/99 Compliant Enhanced Super Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
SC84502Giao diệnPS/2 MOUSE CONTROLLER
SC84502APGiao diệnPS/2 MOUSE CONTROLLER
SC84502BPGiao diệnPS/2 MOUSE CONTROLLER
PACKBMGiao diệnKEYBOARD/MOUSE FILTER PROTECTION CIRCUIT
PACKBMUGiao diệnKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
PACKBMUQGiao diệnKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
PACKBMURGiao diệnKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
HT82M33AGiao diệnMouse Controller
HT82M398Giao diệnWIN2000 PS/2 Mouse Controller
HT82M398AGiao diệnWIN2000 PS/2 Mouse Controller
HT82M39AGiao diệnPS/2 Mouse Controller
EM84502Giao diệnPS/2 MOUSE ENCODER
EM84502AMGiao diệnPS/2 MOUSE ENCODER
EM84502APGiao diệnPS/2 MOUSE ENCODER
EM84502BMGiao diệnPS/2 MOUSE ENCODER
EM84502BPGiao diệnPS/2 MOUSE ENCODER
HT6523Giao diệnPS/2 Mouse Controller
HT6513BGiao diệnMOUSE/TRACKBALL CONTROLLER,CMOS,16PIN
EM83702AGiao diệnMOUSE CONTROLLER
EM83702BGiao diệnMOUSE CONTROLLER
ADNS-2001Giao diệnOptical Mouse Sensor
ADNS-2051Giao diệnOptical Mouse Sensor
EM84530Giao diện2-IN-ONE MOUSE CONTROLLER
ATA1088Giao diệnOPTICAL MOUSE SENSOR