Linh kiện điện tử mục của Ăng-ten

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1307032Lò vi sóng RFQuickMount Micro Patch Antennas
GT16-30PCF28Lò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
AS160-86Lò vi sóng RFPHEMT GaAs Transmit/Dual Receive Switch With Diversity Antennas 0.5-2
GT11-8DS-5CLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-1822PCFLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-1822SCFLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-2428PCFLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-2428SCFLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT7-1618PCFLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
SST49LF00Lò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSALò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSBLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSCLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSDLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSELò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSILò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSJLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT5-1P-DSKLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
GT11N-2PP-HULò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas/ Sensors/ Communication Trunk Lines
SPDA241800Lò vi sóng RFSolutions Mobile Phone Antennas
SPDA241900Lò vi sóng RFSolutions Mobile Phone Antennas
SPDA248501900Lò vi sóng RFSolutions Mobile Phone Antennas
GT11-2P-HULò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-2S-HULò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-8DP-2.8CLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-8DP-6RLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-8DP-HULò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
GT11-8DP-SBLò vi sóng RFCoaxial cable connection Antennas, Sensors, Communication Trunk Lines
SPDA24918Lò vi sóng RFSolutions Mobile Phone Antennas