Linh kiện điện tử mục của Bóng bán dẫn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MMBT5551LT1Lò vi sóng RFHigh Voltage Transistors(NPN Silicon)
IRF8401111Lò vi sóng RFTRANSISTORS N-CHANNEL
S8050LT1Lò vi sóng RFPLASTIC-ENCAPSULATE TRANSISTORS
BFG520WLò vi sóng RFwideband transistors
BFG520WXLò vi sóng RFwideband transistors
IRF360Lò vi sóng RFTRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRF9230Lò vi sóng RFTRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-200V, Rds(on)=0.80ohm, Id=-6.5A)
IRF9530Lò vi sóng RFTRANSISTORS
IRF9532Lò vi sóng RFTRANSISTORS
2SA1011Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)
2SA1012Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(5A,50V,25W)
2SA1037AKQLT1Lò vi sóng RFGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKRLT1Lò vi sóng RFGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKSLT1Lò vi sóng RFGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1186Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(10A,150V,100W)
2SA671Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(3.0A,50V,25W)
2SA935Lò vi sóng RFTO-92L Plastic-Encapsulated Transistors
2SA940Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(1.5A,150V,25W)
2SB507Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
2SB596Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(4.0A,80V,30W)
2SB633Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(6.0A,85V,40W)
2SB688Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(8A,120V,80W)
2SB703Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(4.0A,40W)
2SB817Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
2SB826Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(12A,50V,40W)
2SB834Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
2SC5021Lò vi sóng RFTransistors (Selection Guide Applications Functions)
2SD1047Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
2SD1062Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(12A,50V,40W)
2SD1088Lò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS(6A,250V,30W)