Linh kiện điện tử mục của Bước Diodes phục hồi

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
L4973V3Lò vi sóng RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3Lò vi sóng RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3-L4973V5.1Lò vi sóng RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33Lò vi sóng RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33-L4973V51Lò vi sóng RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
LM3224MMX-ADJLò vi sóng RF615kHz/1.25MHz Step-up DC/DC Converter
LM3224MM-ADJLò vi sóng RF615kHz/1.25MHz Step-up DC/DC Converter
MAX5025Lò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5025EUT-TLò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5026Lò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5026EUT-TLò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5027Lò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5027EUT-TLò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5028Lò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5028EUT-TLò vi sóng RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5035Lò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035AUPALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035AUSALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035BUPALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035BUSALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035CUPALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035CUSALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035DUPALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035DUSALò vi sóng RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
LM2576D2T-12Lò vi sóng RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-15Lò vi sóng RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-3.3Lò vi sóng RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-5Lò vi sóng RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-ADJLò vi sóng RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576HLò vi sóng RFSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator