Linh kiện điện tử mục của Bị giới hạn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
600VOLTSACLò vi sóng RFCable Limiters
LFCL750A1Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500C5Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500A6Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500C3Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500C6Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500C8Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500C1Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL500A3Lò vi sóng RFCable Limiters
R22Lò vi sóng RFBimetal Cutouts Temperature Regulators Temperature Limiters
2690Lò vi sóng RFCoaxial Limiters
B57238Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0100M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0150M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0160M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0220M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0250M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0259M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0309M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0479M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0509M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
B57238S0709M000Lò vi sóng RFInrush current limiters
LFCL250A1Lò vi sóng RFCable Limiters Volts
LFCL250A3Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250A6Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250C1Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250C3Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250C5Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250C6Lò vi sóng RFCable Limiters
LFCL250C8Lò vi sóng RFCable Limiters