Linh kiện điện tử mục của Bộ cộng hưởng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DST520Lò vi sóng RFType Tuning Fork Crystal Resonators
BP11DCRK680Lò vi sóng RF(BP11DCRKxxx) Ceramic Resonators
EFOS3584B5Lò vi sóng RFeramic Resonators, Chip Type (Built-In Capacitors Type)
PBRC15.00GR50Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00LR50Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00L50Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00HR50Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR50Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70X0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Z0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
RKOV206Lò vi sóng RFHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
PBRC15.00MR70X0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Y0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Z0ABLò vi sóng RFBand Ceramic Chip Resonators
ACTZTB-YLò vi sóng RFSurface Mount Resonators
ACTZTTCCLò vi sóng RFResonators
ACTZTTCRLò vi sóng RFResonators
ACTZTTCSLò vi sóng RFResonators
ACTZTTCWLò vi sóng RFResonators
RKTV206Lò vi sóng RFHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
EFOB2505B0Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B3Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B5Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E0Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E3Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E5Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B0Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B3Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B5Lò vi sóng RFChip Ceramic Resonators General Purpose