Linh kiện điện tử mục của CATV

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1SV232Lò vi sóng RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
CXA1664Lò vi sóng RFBAND TUNER (VHF-CATV-UHF)
CXA1664MLò vi sóng RFBAND TUNER (VHF-CATV-UHF)
CXA1665Lò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665AMLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665AM-SLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665MLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665M-SLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
NTE77Lò vi sóng RFSilicon Transistor Broadband CATV Driver
BGY1085Lò vi sóng RFCATV amplifier module
BGY1085ALò vi sóng RFCATV amplifier module
CXA3025NLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA3095NLò vi sóng RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
MHW8272Lò vi sóng RFGAIN 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8272ALò vi sóng RFGAIN 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW9146Lò vi sóng RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9146DLò vi sóng RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9182Lò vi sóng RFGAIN 750/860/1000 110/128/152 CHANNEL CATV AMPLIFIERS
MHW9187Lò vi sóng RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9188Lò vi sóng RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9189Lò vi sóng RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9189ALò vi sóng RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9206Lò vi sóng RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9207ALò vi sóng RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW5182Lò vi sóng RFCATV Amplifier
MHW5182ALò vi sóng RFCATV Amplifier
MHW5185BLò vi sóng RFHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
1SV215Lò vi sóng RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV217Lò vi sóng RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV230Lò vi sóng RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV CONVERTER TUNING)