Linh kiện điện tử mục của Chấm dứt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AN246Lò vi sóng RFTransmission lines terminations with Philips Advanced Logic families
HRM-TM-025Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-10Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-11Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-17Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-6Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-8Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
HRM-TM-025-9Lò vi sóng RFStripline Non-reflective Terminations (Externally Mounted)
PO6-TMP-025-1Lò vi sóng RFNon-reflective Terminations SSMA
PO6-TMLP-025Lò vi sóng RFNon-reflective Terminations SSMA,
FL-TMP-025-1Lò vi sóng RFNon-reflective Terminations TNC/ SSMA/ POB/
540-99-084-17-400-2Lò vi sóng RFSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-084-17-400Lò vi sóng RFSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-068-17-400-2Lò vi sóng RFSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
540-99-068-17-400Lò vi sóng RFSockets Plastic Leaded Chip Carriers (PLCC) terminations
RFP-375375-6X50-2Lò vi sóng RFChip Terminations Watts, 50ohm
RFP-375375N6X50-2Lò vi sóng RFAluminum Nitride Terminations
RFP-10-50TVLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-10-50TVCLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-10-50TVRLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-100-50TWLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-100200A25X50Lò vi sóng RFAlumina Terminations Watts,
RFP-100N50TWLò vi sóng RFAluminum Nitride Terminations
RFP-10N50TVLò vi sóng RFAluminum Nitride Terminations
RFP-20-50TPLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-20N50TPLò vi sóng RFAluminum Nitride Terminations
RFP-60-50TPLò vi sóng RFFlanged Terminations
RFP-800-50TLò vi sóng RFFlanged Terminations Watts, 50ohm
RFP-060120A15Z50Lò vi sóng RFAlumina Terminations Watts 50ohm
PFC-W2512RJ-12-1001-ALò vi sóng RFGold Terminations Precision Thin Film Chip Resistors