Linh kiện điện tử mục của Couplers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DBTC-6-4-75Lò vi sóng RFSurface Mount Directional Couplers
MC33560Lò vi sóng RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DTBLò vi sóng RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DTBR2Lò vi sóng RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DWLò vi sóng RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
MC33560DWR2Lò vi sóng RFPower Management Interface Smartcard Readers Couplers
HDH-12803CHDLò vi sóng RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12806CIDLò vi sóng RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12810CIDLò vi sóng RFCouplers with Connectors Type)
HDH-12820CIDLò vi sóng RFCouplers with Connectors Type)
HDH-02003DHDLò vi sóng RFCouplers with Connectors Type)
2025Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6001-06Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6002-10Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6003-16Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6004-20Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6005-06Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6006-10Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6007-16Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6008-20Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6009-06Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6010-10Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6011-16Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6012-20Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6013-06Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6014-10Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6015-16Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6016-20Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6017-06Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave
2025-6018-10Lò vi sóng RFDirectional Couplers Multi-Octave