Linh kiện điện tử mục của Detectors

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX6380Lò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R33-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R34-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R35-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R36-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R37-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R38-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R39-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R40-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R41-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R42-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R43-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R44-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R45-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380R46-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380UR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6380XR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6375Lò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6375UR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6375XR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6376Lò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6376UR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6376XR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6377Lò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6377UR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6377XR-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6378Lò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6378R39-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6378R40-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
MAX6378R41-TLò vi sóng RF3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors