Linh kiện điện tử mục của Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Lò vi sóng RFIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
1N6637Lò vi sóng RFWATT GLASS ZENER DIODES
1N6637USLò vi sóng RFWATT ZENER DIODES
BAT54CWLò vi sóng RFSchottky barrier double diodes
HBAT54CLò vi sóng RFSilicon Schottky Barrier Double Diodes
LBAT54CLò vi sóng RFDual Series Schottky Barrier Diodes
LBAT54CLT1Lò vi sóng RFDual Series Schottky Barrier Diodes
1N5356BLò vi sóng RFWATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
SMBG5356BLò vi sóng RFWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
SMBJ5356BLò vi sóng RFWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
PBTR2045CTLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
PBTR2045CTBLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTBLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTFLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTXLò vi sóng RFRectifier diodes Schottky barrier
ZMM10Lò vi sóng RFSurface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM100Lò vi sóng RFSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
MA40147Lò vi sóng RFSchottky Detector Diodes
BZD27Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C10Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C100Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C11Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C110Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C12Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C120Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C13Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C130Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C15Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes
BZD27-C150Lò vi sóng RFVoltage regulator diodes