Linh kiện điện tử mục của Downconverters

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
RF210ALò vi sóng RFDual-Band, Image-Reject Downconverters Applications
RF210BLò vi sóng RFDual-Band, Image-Reject Downconverters Applications
CV211-1Lò vi sóng RFDual-Branch Downconverters
CV210-3Lò vi sóng RFDual-Branch Downconverters
CV210-2Lò vi sóng RFDual-Branch Downconverters
CV111-2Lò vi sóng RFSingle-Branch Downconverters