Linh kiện điện tử mục của FETs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IRF9521Lò vi sóng RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9522Lò vi sóng RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9523Lò vi sóng RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
SD213Lò vi sóng RFHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
SD213DELò vi sóng RFHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
MRF136Lò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF166Lò vi sóng RFMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF166CLò vi sóng RFMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF175GULò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GU1111Lò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GVLò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175LVLò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176Lò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GULò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GVLò vi sóng RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
VN0204N2Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N5Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N6Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0204N7Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N2Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N3Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N5Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N6Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N7Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0210N2Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N3Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N5Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N2Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N3Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N5Lò vi sóng RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs