Linh kiện điện tử mục của Front-End

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD73422Lò vi sóng RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-40Lò vi sóng RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-80Lò vi sóng RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73460Lò vi sóng RFSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-40Lò vi sóng RFSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-80Lò vi sóng RFSix-Input Channel Analog Front
AD7346BLò vi sóng RFPair/1 Pair ETSI Compatible HDSL Analog Front
EVAL-AD73422EBLò vi sóng RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD74322Lò vi sóng RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARLò vi sóng RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARULò vi sóng RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARLò vi sóng RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARULò vi sóng RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
LA1175Lò vi sóng RFFront Radio, Home Stereo Applications
LA1175MLò vi sóng RFFront Radio, Home Stereo Applications
NJM2236Lò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236ALò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236ADLò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236ALLò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236AMLò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236DLò vi sóng RFFRONT-END
NJM2236MLò vi sóng RFFRONT-END
NS32FX210Lò vi sóng RFFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210JLò vi sóng RFFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210VLò vi sóng RFFacsimile/Data Modem Analog Front
SAA7110Lò vi sóng RFChip Front-end OCF1
SAA7110ALò vi sóng RFChip Front-end OCF1
ST70136Lò vi sóng RFADSL ANALOG FRONT
ST70136BLò vi sóng RFADSL ANALOG FRONT
ST70136GLò vi sóng RFADSL ANALOG FRONT