Linh kiện điện tử mục của GaAs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MGFK35V2732Lò vi sóng RF12.7-13.2GHz BAND INTERNALLY MATCHED GaAs
MGFK38V2732Lò vi sóng RF12.7-13.2GHz BAND INTERNALLY MATCHED GaAs
1N6264Lò vi sóng RFGAAS INFRARED EMITTING DIODE
TLP3020Lò vi sóng RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021Lò vi sóng RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022Lò vi sóng RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023Lò vi sóng RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030Lò vi sóng RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3064Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP320Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-2Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-4Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-2Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-4Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP3502ALò vi sóng RFGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3521Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3540Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−MOS
TLP371Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP372Lò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP421Lò vi sóng RFPhotocoupler GaAs Ired Photo Transistor
TLP511GALò vi sóng RFgaas ired photo-thyristor
TLP525GLò vi sóng RFTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP543Lò vi sóng RFgaas ired photo-thyristor
TLP543JLò vi sóng RFgaas ired photo-thyristor
TLP545Lò vi sóng RFgaas ired photo-thyristor