Linh kiện điện tử mục của Giai đoạn discriminators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MK2732-05Lò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Lò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GILò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
T8204050Lò vi sóng RFPhase Control (500-600 Amperes 2200-4200 Volts)
MAX5038Lò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average Current-Mode Controllers
MAX5038ALò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI12Lò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI15Lò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI18Lò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI25Lò vi sóng RFDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
DCR806SG27Lò vi sóng RFPhase Control Thyristor
DCR818SG47Lò vi sóng RFPhase Control Thyristor
MOC3051Lò vi sóng RF6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers
MOC3051-MLò vi sóng RF6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS VOLT PEAK)
G2SB20Lò vi sóng RFGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Lò vi sóng RFGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Lò vi sóng RFGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
SLA7032Lò vi sóng RF2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
SLA7032MLò vi sóng RF2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
T7202045Lò vi sóng RFPhase Control (450-550 Amperes 2400 Volts)
TD204528Lò vi sóng RFPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
TD204536Lò vi sóng RFPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
NJM567Lò vi sóng RFTONE DECODER/PHASE LOCKED LOOP
LMC568Lò vi sóng RFPower Phase-Locked Loop
LMC568CMLò vi sóng RFPower Phase-Locked Loop