Linh kiện điện tử mục của InGaP HBT Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HMC311ST89Lò vi sóng RFInGaP GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER,
HMC454ST89Lò vi sóng RFInGaP WATT HIGH AMPLIFIER,
HMC480ST89Lò vi sóng RFInGaP GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER,
NGA-486Lò vi sóng RFDC-5 Cascadable InGap/GaAS MMIC Amplifier
HMC455LP3Lò vi sóng RFInGaP Watt High AMPLIFIER,
RMPA2550Lò vi sóng RF2.4-2.5 5.15-5.85 Dual Band InGaP Linear Power Amplifier
HMC414MS8GLò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC POWER AMPLIFIER,
HMC407MS8GLò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC POWER AMPLIFIER,
HMC313Lò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC BROADBAND AMPLIFIER GAIN BLOCK,
TQP777002Lò vi sóng RF2.4GHz Band InGaP Matched Power Amplifier
CGB240BLò vi sóng RF2-Stage Bluetooth WLAN InGaP Power Amplifier
HMC314Lò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC DRIVER AMPLIFIER,
HMC415LP3Lò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC POWER AMPLIFIER,
HMC406MS8GLò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC POWER AMPLIFIER,
HMC461LP3Lò vi sóng RFInGaP Watt High AMPLIFIER,
ECG006Lò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG203-86Lò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG203-86PCBLò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG203-63Lò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG203-63PCBLò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG201-63Lò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG201-63PCBLò vi sóng RFInGaP Gain Block
HMC413QS16GLò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC POWER AMPLIFIER
CGB7289-SCLò vi sóng RFDC-2.5 InGaP Matched Gain Block Amplifier
HMC408LP3Lò vi sóng RFGaAs InGaP MMIC WATT POWER AMPLIFIER/
LX5530LQLò vi sóng RFInGaP 6.0GHz Power Amplifier
AG303-86Lò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG303-86PCBLò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG402-86-RFIDLò vi sóng RFInGaP Gain Block
AG402-89-RFIDLò vi sóng RFInGaP Gain Block