Linh kiện điện tử mục của Isolators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1601Lò vi sóng RFDual Quad Data-bus Isolators
ADUM1200Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200ARLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200AR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200ARZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200ARZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200BRLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200BR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200BRZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200BRZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200CRLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200CR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200CRZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1200CRZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201ARLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201AR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201ARZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201ARZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201BRLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201BR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201BRZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201BRZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201CRLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201CR-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201CRZLò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1201CRZ-RL7Lò vi sóng RFDual-Channel Digital Isolators
ADUM1400Lò vi sóng RFQuad-Channel Digital Isolators
ADUM1400ARWLò vi sóng RFQuad-Channel Digital Isolators
ADUM1400ARWZLò vi sóng RFQuad-Channel Digital Isolators