Linh kiện điện tử mục của MOSFET

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SI9948AEYLò vi sóng RFDual P-Channel 60-V 175C MOSFET
IRF7807D1Lò vi sóng RFMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2Lò vi sóng RFMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VLò vi sóng RFChannel Application Specific MOSFET
IRF7807VD1Lò vi sóng RFFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2Lò vi sóng RFFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
SI4835DYLò vi sóng RFP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
UCC27321Lò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Lò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Lò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Lò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Lò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PLò vi sóng RFDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
STB75NF75Lò vi sóng RFN-CHANNEL 0.0095 TO-220/TO-220FP/DPAK STripFET POWER MOSFET
STB75NF75LLò vi sóng RFN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB75NF75L-1Lò vi sóng RFN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET