Linh kiện điện tử mục của Nhỏ tín hiệu Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX9021Lò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9021AUK-TLò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9021AXK-TLò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022AKA-TLò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022ASALò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022AUALò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9024ASDLò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9024AUDLò vi sóng RFMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9030Lò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030AUT-TLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030AXT-TLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030-MAX9034Lò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9031Lò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9031AUK-TLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9031AXK-TLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9032ASALò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9034ASDLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9034AUDLò vi sóng RFLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
BAT54CFILMLò vi sóng RFSMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
PN2907A-APLò vi sóng RFSMALL SIGNAL TRANSISTOR
MT8982Lò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
MT8982-1Lò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
MT8982ACLò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
MT8982AELò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
MT8982ANLò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
MT8982ASLò vi sóng RFISO-CMOS ST-BUS FAMILY Small Digital Switch (MiniDX)
BSS145Lò vi sóng RFSIPMOS Small-Signal Transistor channel Enhancement mode)
BSS149Lò vi sóng RFSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
ILD213Lò vi sóng RFDUAL PHOTOTRANSISTOR SMALL OUTLINE SURFACE MOUNT OPTOCOUPLER
MOCD213Lò vi sóng RFDUAL CHANNEL SMALL OUTLINE OPTOISOLATOR TRANSISTOR OUTPUT