Linh kiện điện tử mục của PHEMT

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AS179-92Lò vi sóng RFPHEMT GaAs SPDT Switch DC-3
AS160-86Lò vi sóng RFPHEMT GaAs Transmit/Dual Receive Switch With Diversity Antennas 0.5-2
AS173-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Positive Control SPDT Switch DC-2
LPV3000Lò vi sóng RFPower PHEMT
AS166-300Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP4T Switch 0.1-2.5
AS190-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Control SPDT Switch 0.1-2
AS182-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs SPDT Switch DC-2.5
EC2612Lò vi sóng RF40GHz Super Noise PHEMT
EC2612-99F00Lò vi sóng RF40GHz Super Noise PHEMT
AS192-300Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP4T Switch 0.1-2.5
AS191-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Control SPDT Switch 0.1-2
AS169-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs SPDT Switch DC-2.5
FP750SOT343Lò vi sóng RFPACKAGED NOISE, MEDIUM POWER PHEMT
LP6836SOT343Lò vi sóng RFPACKAGED MEDIUM POWER PHEMT
LPD200SOT343Lò vi sóng RFPACKAGED HIGH DYNAMIC RANGE PHEMT
HMC442Lò vi sóng RFGaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 17.5 25.5
HMC442LM1Lò vi sóng RFGaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 17.5
HMC516LC5Lò vi sóng RFPHEMT NOISE AMPLIFIER,
AS193-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Control SPDT Switch 0.1-2.5
AS178-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Positive Control SPDT Switch DC-2
MGA-72543Lò vi sóng RFPHEMT Noise Amplifier with Bypass Switch
MGA-72543-Lò vi sóng RFPHEMT Noise Amplifier with Bypass Switch
AS218-321Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power Transfer Switch
AS218-321LFLò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power Transfer Switch
FPD1500P100Lò vi sóng RFPACKAGED POWER PHEMT
LPS200Lò vi sóng RFHIGH PERFORMANCE NOISE PHEMT
LPS200P70Lò vi sóng RFPACKAGED NOISE PHEMT
HMC375LP3Lò vi sóng RFGaAs PHEMT MMIC NOISE AMPLIFIER,
HMC441Lò vi sóng RFGaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 18.0
HMC441LM1Lò vi sóng RFGaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 15.5