Linh kiện điện tử mục của Prescalers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ZL40800Lò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
ZL40800DCALò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
ZL40800DCBLò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802Lò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802DCALò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802DCBLò vi sóng RFFixed Modulus Prescalers
MB504LLò vi sóng RFMODULUS PRESCALERS
DS8615Lò vi sóng RF130/225 Power Dual Modulus Prescalers
IFD-53110Lò vi sóng RFSilicon Bipolar MMIC Divide-by-4 Static Prescalers
MB501LLò vi sóng RFMODULUS PRESCALERS
WB1356Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.0- 1.1-GHz Prescalers
CYW2330Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.5-GHz 600-MHz Prescalers
CYW2331Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.0-GHz 600-MHz Prescalers
CYW2338Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.5- 1.1-GHz Prescalers
WB1315Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.5-GHz Prescalers
MB501LVLò vi sóng RF(MB501LV MB504LV) Voltage Power Modulus Prescalers
DS8628NLò vi sóng RF130/225 Power Prescalers
11C90Lò vi sóng RFPrescalers
CYW2336Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.0- 1.1-GHz Prescalers
MB504LVLò vi sóng RF(MB501LV MB504LV) Voltage Power Modulus Prescalers
DS8673NLò vi sóng RFPower VHF/UHF Prescalers
WB1330Lò vi sóng RFDual Serial Input with 2.5-GHz 600-MHz Prescalers
ML145151Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145151-6PLò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145151YPLò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145152Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145155Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145156Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145157Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145158Lò vi sóng RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers