Linh kiện điện tử mục của RFIC

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HPMX-2003Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Vector Modulator
HPMX-2005Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Vector Modulator
MSA-3111Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-3111-TR1Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-3135Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-3185Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-3186Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-3186-TR1Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-31XXLò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
ABA-51563Lò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier
ABA-51563-BLKLò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier
ABA-51563-BLKGLò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier
ABA-51563-TR1Lò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier
MSA-2011Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-2011-TR1Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-2035Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
MSA-2085Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Amplifiers
HPMX-3002Lò vi sóng RFSilicon Bipolar RFIC Driver Amplifier
HMC377QS16GLò vi sóng RFCELLULAR HIGH RFIC DOWNCONVERTER,
PM2112Lò vi sóng RFSINGLE SUPPLY RFIC POWER AMPLIFIER
ABA-53563Lò vi sóng RFABA-53563 Noise Broadband Silicon RFIC Amplifier
DEMO-ABA-5XX63Lò vi sóng RFABA-52563 Noise Broadband Silicon RFIC Amplifier
INA-32063-TR1Lò vi sóng RFWIDEBAND SILICON RFIC AMPLIFIER
PM2111Lò vi sóng RFSINGLE SUPPLY RFIC POWER AMPLIFIER 800-1675 OPERATION
PM2107Lò vi sóng RFRFIC POWER AMPLIFIER 2400 2500 OPERATION
HMC380QS16GLò vi sóng RFPCS/UMTS HIGH RFIC DOWNCONVERTER
HMC381LP6Lò vi sóng RFHIGH RFIC DUAL DOWNCONVERTER
ABA-54563Lò vi sóng RFABA-54563 Cost Broadband Silicon RFIC Amplifier
ABA-54563-TR2GLò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier
ABA-54563-TR1GLò vi sóng RFBroadband Silicon RFIC Amplifier