Linh kiện điện tử mục của Sóng âm bề mặt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BAT54CLò vi sóng RFDUAL SURFACE MOUNT SCHOTTKY
BAT54C-7Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CDWLò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CDW-7Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CSMLò vi sóng RFSCHOTTKY DIODE HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
BAT54C-T1Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54C-T3Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CW-T1Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CW-T3Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
QTLP282Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-2Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-3Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-4Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-7Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP600CLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-24Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-34Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-74Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-RAGLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP600C-RYLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP601CLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-2Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-3Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-4Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-7Lò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-AGLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-BLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-ELò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-EBLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-IBLò vi sóng RFSURFACE MOUNT LAMP