Linh kiện điện tử mục của SP3T tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
FSA3357Lò vi sóng RFVoltage SP3T Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer)
FSA3357K8XLò vi sóng RFVoltage SP3T Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer)
HMC245QS16Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP3T NON-REFLECTIVE SWITCH,
MASWSS0033Lò vi sóng RFGaAs SP3T 2.5V High Power Switch
MASWSS0033SMBLò vi sóng RFGaAs SP3T 2.5V High Power Switch
MASWSS0033TRLò vi sóng RFGaAs SP3T 2.5V High Power Switch
AS202-321Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP3T Switch DC-2
MA4AGSW3Lò vi sóng RFAlGaAs SP3T Diode Switch
UPG2150T5L07Lò vi sóng RFSP3T SWITCH BluetoothTM 802.11b/g
DSW36177Lò vi sóng RFGaAs SP3T
TS5A3359Lò vi sóng RF1-ohm SP3T ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE CHANNEL
AWS5534Lò vi sóng RFHigh Linearity SP3T
AWS5523D1Lò vi sóng RFSP3T Switch
100C0285Lò vi sóng RFDAICO Switches SPST SP3T
FMS2002ES1Lò vi sóng RFSP3T Reflective pHEMT MMIC Switch
AS227-321LFLò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Power SP3T Switch kHz-2
AS219-321Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Linearity SP3T Switch 0.1-2.5
AS219-321LFLò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Linearity SP3T Switch 0.1-2.5
AS219-32107Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Linearity SP3T Switch 0.1-2.5
AS219-000Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity SP3T Switch 0.1-2.5
100C0612-6-J1-R-50Lò vi sóng RFSP3T Relay
EK42650A-01Lò vi sóng RFSP3T High Power UltraCMOS Switch 1000
DG2522DN-T1-E4Lò vi sóng RFVoltage, Fault Protection, SP3T Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer)
AS202-321LFLò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Power SP3T Switch LF-2
DG2522Lò vi sóng RFVoltage, Fault Protection, SP3T Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer)
PE42650ALò vi sóng RFSP3T High Power UltraCMOS Switch 1000
PE42650AMLILò vi sóng RFSP3T High Power UltraCMOS Switch 1000
PE42650AMLI-ZLò vi sóng RFSP3T High Power UltraCMOS Switch 1000
TWD2241Lò vi sóng RFSP3T SWITCH
MASWSS0144SMBLò vi sóng RFGaAs SP3T Switch: CDMA