Linh kiện điện tử mục của SP4T tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TGS8422Lò vi sóng RFSP4T Switch
TGS8422-SCCLò vi sóng RFSP4T Switch
MASWSS0020Lò vi sóng RFGaAs SP4T 2.5V High Power Switch
MASWSS0020SMBLò vi sóng RFGaAs SP4T 2.5V High Power Switch
MASWSS0020TRLò vi sóng RFGaAs SP4T 2.5V High Power Switch
AS166-300Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP4T Switch 0.1-2.5
CXG1091TNLò vi sóng RFSP4T Dualband Antenna Switch Logic
AS192-300Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP4T Switch 0.1-2.5
HMC165S14Lò vi sóng RFGaAS MMIC SP4T SWITCH
HMC182S14Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC222C12Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP4T SWITCH NON-REFLECTIVE
HMC344LP3Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE SWITCH,
AS221-306Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP4T Switch
CXG1121TNLò vi sóng RFSP4T GSM/GPRS Dual-Band Antenna Switch Logic
SW-164PINLò vi sóng RFMatched SP4T Switch 1500
SW65-0440Lò vi sóng RFGaAs SP4T Absorptive Switch with ASIC Driver,
SW-124PINLò vi sóng RFSP4T Switch 1000
FMS2022Lò vi sóng RFDC-4 MMIC SP4T ABSORPTIVE SWITCH
PE42612-00Lò vi sóng RFSP4T UltraCMOS Switch 3000
TS3A5017Lò vi sóng RF14-OHM DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017DBQRLò vi sóng RF14-OHM DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017RGYRLò vi sóng RF14-OHM DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
ZSDR-425Lò vi sóng RF50ohm SP4T Diode, Driver 2500
IDTQS4A215Q1Lò vi sóng RFQUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A215Lò vi sóng RFQUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
MA4AGSW4Lò vi sóng RFAIGAAS SP4T DIODE SWITCH
HMC344LH5Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE SWITCH,
AWS5524Lò vi sóng RFSP4T Switch
100C0485Lò vi sóng RFDAICO Switches SPST SP4T
FMS2003QFNLò vi sóng RFHigh Power Reflective GaAs SP4T Switch