Linh kiện điện tử mục của SP5T tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CXG1092Lò vi sóng RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
CXG1092NLò vi sóng RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
MASWSS0049Lò vi sóng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLS0Lò vi sóng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT1Lò vi sóng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT3Lò vi sóng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
CXG1122ENLò vi sóng RFSP5T Triple-Band/GPRS Antenna Switch
CXG1195XRLò vi sóng RFHigh Power SP5T Antenna Switch MMIC forGSM/UMTS Dual Mode
SW-444TRLò vi sóng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
SW-444SMBLò vi sóng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
MA4AGSW5Lò vi sóng RFAlGaAs SP5T Reflective Diode Switch
AS195-306Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Power SP5T Switch 0.1-2
AS195-306LFLò vi sóng RFPHEMT GaAs High-Power SP5T Switch 0.1-2
100C0614Lò vi sóng RFSP5T Relay
100C0614-12Lò vi sóng RFSP5T Relay
100C0614-18Lò vi sóng RFSP5T Relay
100C0614-26Lò vi sóng RFSP5T Relay
SW-444TR-3000Lò vi sóng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
CSW52216Lò vi sóng RFSwitch SP5T
CSWM9096Lò vi sóng RFSwitch SP5T
DS0345Lò vi sóng RFDIODE SP5T
DS0705Lò vi sóng RFGaAs SP5T
DSW52179Lò vi sóng RFSwitch SP5T
DSW56178Lò vi sóng RFSwitch SP5T
MA4SW510Lò vi sóng RFSP5T Diode Reflective Switch
MA4SW510B-1Lò vi sóng RFSP5T Diode Switch with Integrated Bias Network
MASWML026Lò vi sóng RFSP5T Reflective Miniature Switch with Compatible Driver, 18.0
MASWML027Lò vi sóng RFSP5T Reflective Switch with SP5T Reflective Switch with
100C0614-6Lò vi sóng RFSP5T Relay
100C1285Lò vi sóng RFDiode SP5T