Linh kiện điện tử mục của SP6T tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HMC252QS24Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP6T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC172QS24Lò vi sóng RFGaAS MMIC SP6T SWITCH
FMS2028-000-FFLò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
DSW62188Lò vi sóng RFGaAs SP6T
PE42660Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS2.75 Switch 3000
FMS2010-000-EBLò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
FMS2010-000-GPLò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
FMS2011-000-WPLò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
SW90-0004ALò vi sóng RFGaAs SP6T Switch, Absorptive, Single Supply
SW90-0004A-TBLò vi sóng RFGaAs SP6T Switch, Absorptive, Single Supply
HMC252QS2406Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP6T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC172QS2401Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP6T SWITCH
MASWSS0091Lò vi sóng RFGaAs SP6T High Power Switch Dual Quad-Band Applications
MASWSS0091-DIELò vi sóng RFGaAs SP6T High Power Switch Dual Quad-Band Applications
MASWSS0091SMBLò vi sóng RFGaAs SP6T High Power Switch Dual Quad-Band Applications
PE42632Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS 2.70 Switch 3000 MHz,50ohm
PE42632DBILò vi sóng RFSP6T UltraCMOS 2.70 Switch 3000 MHz,50ohm
PE4268Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS⑩ Switch 3000
EK-42632-01Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS 2.70 Switch 3000 MHz,50ohm
FMS2028Lò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
FMS2028-000-EBLò vi sóng RFSP6T GaAs Multi-Band Antenna Switch
HRF-SW1031Lò vi sóng RFSP6T Absorptive Switch
HRF-SW1031-BLò vi sóng RFSP6T Absorptive Switch
HRF-SW1031-ELò vi sóng RFSP6T Absorptive Switch
100C0615Lò vi sóng RFSP6T Relay
100C0615-12Lò vi sóng RFSP6T Relay
100C0615-18Lò vi sóng RFSP6T Relay
100C0615-26Lò vi sóng RFSP6T Relay
4263-10Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS⑩ Switch 3000
4263-92Lò vi sóng RFSP6T UltraCMOS⑩ Switch 3000