Linh kiện điện tử mục của SP8T tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HMC253QS24Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC183QS24Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP4Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH
HMC322LP4Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH
CXG1198AEQLò vi sóng RFSP8T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
MA4AGSW8-2Lò vi sóng RFAlGaAs SP8T Diode Switch
MA4AGSW8-1Lò vi sóng RFAlGaAs SP8T Diode Series Switch
HMC322Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC32206Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC322LP406Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP406Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH,
HMC253QS2406Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CSW88050Lò vi sóng RFSwitch SP8T
CXG1228XRLò vi sóng RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS
HMC253LC4Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CXM3539XRLò vi sóng RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS Dual Mode Handsets
100C1159Lò vi sóng RFSP8T Relay
100C1159-12Lò vi sóng RFSP8T Relay
100C1159-18Lò vi sóng RFSP8T Relay
100C1159-26Lò vi sóng RFSP8T Relay
CSW88064Lò vi sóng RFSwitch SP8T
DSW89048Lò vi sóng RFDiode SP8T
100C1159-6Lò vi sóng RFSP8T Relay
253QS24ELò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
321LP4ELò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
322LP4ELò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz
8S3223Lò vi sóng RFSP8T SWITCH
HMC253QS24_06Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
HMC321LP4_06Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
HMC322LP4_06Lò vi sóng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz