Linh kiện điện tử mục của SPDT tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AS179-92Lò vi sóng RFPHEMT GaAs SPDT Switch DC-3
MAX4747Lò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
ADG719Lò vi sóng RFCMOS Voltage SPDT Switch
ADG719BRMLò vi sóng RFCMOS Voltage SPDT Switch
ADG719BRTLò vi sóng RFCMOS Voltage SPDT Switch
ADG736Lò vi sóng RFCMOS Voltage Dual SPDT Switch
ADG736BRMLò vi sóng RFCMOS Voltage Dual SPDT Switch
AS173-73Lò vi sóng RFPHEMT GaAs High Linearity Positive Control SPDT Switch DC-2
MAX4541Lò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541CDLò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541CPALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541CSALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541CUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541EKA-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541EPALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541ESALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4541EUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4542CPALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4542CSALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4542CUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches
MAX4542EKA-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPDT Analog Switches