Linh kiện điện tử mục của SPST tắc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX4502CPALò vi sóng RFLow-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
MAX4502CSALò vi sóng RFLow-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
MAX4502CUK-TLò vi sóng RFLow-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
MAX4741Lò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4741EKALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4741EUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4742EKALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4742EUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4743EKALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4743EUALò vi sóng RFLow-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switches
MAX4747Lò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4747EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4748EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749EBE-TLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749ETELò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX4749EUDLò vi sóng RFLow-Voltage, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switches UCSP
MAX320-MAX322Lò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322Lò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322CPALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322CSALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322CUALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322EJALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322EPALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322ESALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
MAX322MJALò vi sóng RFPrecision, Dual-Supply, SPST Analog Switches
DG308Lò vi sóng RFQuad, SPST Analog Switches