Linh kiện điện tử mục của Tần số chuyển đổi

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
Q67106-H6423Lò vi sóng RFPLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
Q-67106-H6514Lò vi sóng RFPLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
2SC1384Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
MC12439Lò vi sóng RFHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNLò vi sóng RFHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
2SC3931Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For high-frequency amplification)
2SA1015Lò vi sóng RFEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1015LLò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LLò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1096Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planar type(For low-frequency power amplification)
2SA1096ALò vi sóng RFSilicon epitaxial planar type(For low-frequency power amplification)
2SA1145Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1150Lò vi sóng RFTRANSISTOR FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1182Lò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA2018Lò vi sóng RFfrequency transistor
2SA2030Lò vi sóng RFfrequency transistor
2SA2119KLò vi sóng RFfrequency transistor
2SA473Lò vi sóng RFEPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SA562TMLò vi sóng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA608Lò vi sóng RFLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA608NLò vi sóng RFLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA719Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
2SA720Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
2SA720ALò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency driver amplification)
2SA769Lò vi sóng RFEPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SA777Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency driver amplification)