Linh kiện điện tử mục của Thu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232ALò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACLò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACPELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACSELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACWELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ADLò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEJELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEPELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AESELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEWELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AMJELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AMLPLò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CLò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CPELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CSELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CWELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EJELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EPELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ESELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EWELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232MJELò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232MLPLò vi sóng RF 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
ST232Lò vi sóng RFPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ALò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDRLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABNLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABTRLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWRLò vi sóng RFVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS