Linh kiện điện tử mục của Tiếng ồn Nguồn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OPA2686Lò vi sóng RFDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686ULò vi sóng RFDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170Lò vi sóng RFNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05Lò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Lò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GILò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRLò vi sóng RFPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFLò vi sóng RFDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016Lò vi sóng RFHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KLò vi sóng RFHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970Lò vi sóng RFTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745ALò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792ALò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064Lò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065Lò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066Lò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTLò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084Lò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085Lò vi sóng RFEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)