Linh kiện điện tử mục của Tiền khuếch đại

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX4468ESALò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4060Lò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4060ETALò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4060EUALò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4061ETALò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4061EUALò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4062EUBLò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX3266Lò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266CSALò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266-MAX3267Lò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3267CSALò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
TA7795Lò vi sóng RFDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
TA7795FLò vi sóng RFDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
TA7795FNLò vi sóng RFDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
MAX4469EKA-TLò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4469ESALò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
LM321HLò vi sóng RFLM221/LM321 Precision Preamplifiers
LM221Lò vi sóng RFLM221/LM321 Precision Preamplifiers
LM221HLò vi sóng RFLM221/LM321 Precision Preamplifiers
TA7709FLò vi sóng RFDUAL PREAMPLIFIERS
MAX4467EKA-TLò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4467ESALò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4467Lò vi sóng RFLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
L6326Lò vi sóng RFCHANNEL VOLTAGE SENSE AMR/GMR PREAMPLIFIERS
LM121AH883Lò vi sóng RFLM221/LM321 Precision Preamplifiers
SL1431Lò vi sóng RF(SL1431 SL1432) Preamplifiers
MAX326600Lò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX406005Lò vi sóng RFDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
TA7709PLò vi sóng RFDUAL PREAMPLIFIERS
MAX4465EUK-TLò vi sóng RFLow-Cost Micropower SC70/SOT23-8 Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown