Linh kiện điện tử mục của Trình điều khiển Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232Lò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232ILò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NLò vi sóng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
Q67006-A9234Lò vi sóng RFMotor Driver
BA6289FLò vi sóng RFReversible motor driver
BA6295Lò vi sóng RF2-channel driver players
BA6295AFPLò vi sóng RF2-channel driver players
TA8316ASLò vi sóng RFIGBT GATE DRIVER
UCC27321Lò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Lò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PLò vi sóng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
2SC1384Lò vi sóng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
IR2110Lò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110E6Lò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110LLò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110L6Lò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110PBFLò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SLò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SPBFLò vi sóng RFHIGH SIDE DRIVER
LM2439Lò vi sóng RFMonolithic Triple Driver