Linh kiện điện tử mục của Trạm điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Lò vi sóng RFIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
TLP557Lò vi sóng RFTRANSISTOR INVERTOR INVERTER CONDITIONOR POWER TRANSISTOR BASE DRIVE
MOC8050Lò vi sóng RF6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SA1061Lò vi sóng RFSILICON EPITAXAL BASE LESA TRANSISTOR
2SA1062Lò vi sóng RFSILICON EPITAXAL BASE LESA TRANSISTOR
MOC8020Lò vi sóng RF6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
SC14422Lò vi sóng RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14422RVJGLò vi sóng RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14422VJGLò vi sóng RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14425Lò vi sóng RFComplete Baseband processor DECT Base Stations with Caller-id Handsfree
SC14425XVJGLò vi sóng RFComplete Baseband processor DECT Base Stations with Caller-id Handsfree
BDX63ALò vi sóng RFEPITAXIAL BASE DARLINGTON POWER TRANSISTOR
CNY17F-1X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
IL1-X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
IL2-X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
ILD251-X006Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
CNY17F-1X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
IL250-X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
IL252-X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
ILD251-X007Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
CNY17F-1X009Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X009Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X009Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X009Lò vi sóng RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection