Linh kiện điện tử mục của Transimpedance Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CXA1684MLò vi sóng RFHigh-Speed Transimpedance Amplifier
CXA1685MLò vi sóng RFHigh-Speed Transimpedance Amplifier
TZA3013Lò vi sóng RFSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013ALò vi sóng RFSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013AULò vi sóng RFSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013BLò vi sóng RFSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013BULò vi sóng RFSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3023Lò vi sóng RFSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3023TLò vi sóng RFSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3023ULò vi sóng RFSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3033Lò vi sóng RFSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3033TLò vi sóng RFSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3033ULò vi sóng RFSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3043Lò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BLò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BTLò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BULò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043TLò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043ULò vi sóng RFGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
ATA00501D1CLò vi sóng RFTRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
ATA00501S2CLò vi sóng RFTRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
ATA121302D1CLò vi sóng RF1.25 GB/S TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
MAX3260Lò vi sóng RF1GHz Transimpedance Preamplifier with 25dB Dynamic Range
MAX3266Lò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266CSALò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266-MAX3267Lò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3267CSALò vi sóng RF1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3664Lò vi sóng RF622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET
MAX3664ESALò vi sóng RF622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET
MAX3665Lò vi sóng RF622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET