Linh kiện điện tử mục của Tunnel Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1N2927Lò vi sóng RFGERMANIUM TUNNEL DIODE
AMD-8131BLCLò vi sóng RFHyper Transport PCI-X Tunnel
MP16XXLò vi sóng RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
MP11XXLò vi sóng RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
MP12XXLò vi sóng RF(MP1xxx) Tunnel Diodes
ASTDLò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-51Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-820Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-1020-860Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-51Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-820Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-2030-860Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-51Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-820Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-3040-860Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-51Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-820Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-4050-860Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-5060-51Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
ASTD-5060-820Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
1N3712-20Lò vi sóng RFTunnel Diodes
ASTD-5060-860Lò vi sóng RFPLANAR TUNNEL (BACK) DIODE
1N4394Lò vi sóng RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4394ALò vi sóng RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4395Lò vi sóng RFSILICON TUNNEL DIODE
1N4395ALò vi sóng RFSILICON TUNNEL DIODE
1N3717Lò vi sóng RF(1N3712 1N3721) TUNNEL DIODE
1N3713-21Lò vi sóng RFTunnel Diodes
1N3712Lò vi sóng RF(1N3712 1N3721) TUNNEL DIODE
24888Lò vi sóng RFPreliminary AMD-8151 HyperTransport AGP3.0 Graphics Tunnel Data Sheet