Linh kiện điện tử mục của VDMOS

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
F1120Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ701Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SC721Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
S8202Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F2003Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1081Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1430Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P124Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P121Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ721Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ741Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ742Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P281Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P122Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F2248Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SK702Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR341Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SK703Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1220Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1520Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1207Lò vi sóng RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SP702Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM401Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM706Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR401Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM341Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SP741Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR703Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SC701Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM705Lò vi sóng RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR