Linh kiện điện tử mục của Varactor Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ZC930Lò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC930TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC931TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC932TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933ALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933ATALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC934ATALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC934TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ASIS3028Lò vi sóng RFSILICON ABRUPT VARACTOR DIODE
S3028Lò vi sóng RFSILICON ABRUPT VARACTOR DIODE
MV831Lò vi sóng RFABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV831ATALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV831BTALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV831Lò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV831BV2TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
MV832Lò vi sóng RFABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV832ATALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV832BTALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV832BV2TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
V933Lò vi sóng RFULTRA-LOW LEAKAGE ABRUPT VARACTOR DIODES
V933ELò vi sóng RFULTRA-LOW LEAKAGE ABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933ALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933ATALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV933V2TALò vi sóng RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
SMV1135Lò vi sóng RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1135-004Lò vi sóng RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1135-011Lò vi sóng RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1270-079Lò vi sóng RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor