Linh kiện điện tử mục của S��ng ��m b��� m���t

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BAT54CL�� vi s��ng RFDUAL SURFACE MOUNT SCHOTTKY
BAT54C-7L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CDWL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CDW-7L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CSML�� vi s��ng RFSCHOTTKY DIODE HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
BAT54C-T1L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54C-T3L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CW-T1L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CW-T3L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
QTLP282L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-2L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-3L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-4L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP282-7L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP FLAT TYPE
QTLP600CL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-24L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-34L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-74L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-RAGL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP600C-RYL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP601CL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-2L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-3L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-4L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-7L�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-AGL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-BL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-EL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-EBL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP
QTLP601C-IBL�� vi s��ng RFSURFACE MOUNT LAMP