Linh kiện điện tử mục của EXOR Gates

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KGL4203Logic10-Gbps EXOR/NOR 0.2レm Gate Length GaAs MESFET Technology