Linh kiện điện tử mục của Người lái xe bus

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232LogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232ILogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NLogicDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
Q67006-A9234LogicMotor Driver
BA6289FLogicReversible motor driver
BA6295Logic2-channel driver players
BA6295AFPLogic2-channel driver players
TA8316ASLogicIGBT GATE DRIVER
UCC27321LogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322LogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PLogicSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
2SC1384LogicSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
IR2110LogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110E6LogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110LLogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110L6LogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110PBFLogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110SLogicHIGH SIDE DRIVER
IR2110SPBFLogicHIGH SIDE DRIVER
LM2439LogicMonolithic Triple Driver