Linh kiện điện tử mục của Đèn nền Trình điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX1610Quản lý năng lượngDigitally Controlled CCFL Backlight Power Supplies
MAX1610CSEQuản lý năng lượngDigitally Controlled CCFL Backlight Power Supplies
MAX1610-MAX1611Quản lý năng lượngDigitally Controlled CCFL Backlight Power Supplies
MAX1611Quản lý năng lượngDigitally Controlled CCFL Backlight Power Supplies
MAX1611CSEQuản lý năng lượngDigitally Controlled CCFL Backlight Power Supplies
MAX753Quản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX753CDQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX753CPEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX753CSEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX753EPEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX753ESEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX754Quản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX754CPEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX754CSEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX754EPEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MAX754ESEQuản lý năng lượngCCFL Backlight Contrast Controllers
MC34270FBQuản lý năng lượngLIQUID CRYSTAL DISPLAY BACKLIGHT INTEGRATED CONTROLLER
MC34271Quản lý năng lượngLiquid Crystal Display Backlight Integrated Controller
MC34271FBQuản lý năng lượngLiquid Crystal Display Backlight Integrated Controller
2612GQuản lý năng lượngBACKLIGHT DISPLAY
AG2612GQuản lý năng lượngBACKLIGHT DISPLAY
AS3682NBSPQuản lý năng lượngflash driver backlight
IR21571SNBSPQuản lý năng lượngBallast/Backlight Controller/Driver 
IR21571NBSPQuản lý năng lượngBallast/Backlight Controller/Driver 
KA7522DQuản lý năng lượngBALLAST/BACKLIGHT CONTROLLER/DRIVER,SOP,20PIN,PLASTIC
KA7522Quản lý năng lượngBALLAST/BACKLIGHT CONTROLLER/DRIVER,DIP,22PIN,PLASTIC
MTBL1410-RGQuản lý năng lượngBacklight Luminators
MAX1895Quản lý năng lượngHigh- Efficiency, Wide Brightness Range, CCFL Backlight Controllers"
FTS2005Quản lý năng lượngLiquid Crystal Display Backlight Drive Applications
MAX1996AQuản lý năng lượngHigh-Efficiency, Wide Brightness Range, CCFL Backlight Controller"