Linh kiện điện tử mục của Bảo Vệ và cô lập

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TLP200GQuản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200G-1Quản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200MQuản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270GQuản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270G-1Quản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270MQuản lý năng lượngTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
ESDA14V2SC6Quản lý năng lượngQUAD TRANSIL ARRAY PROTECTION
BTS117Quản lý năng lượngSmart Lowside Power Switch (Logic Level Input Input Protection Thermal Shutdown Overload protection)
24C08Quản lý năng lượngKbit Serial EEPROM with User-Defined Block Write Protection
MAX4271Quản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4271ESAQuản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4271-MAX4273Quản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4272ESAQuản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4273EEEQuản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
MAX4273ESEQuản lý năng lượngCurrent-Limiting Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
UDN2987Quản lý năng lượng8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
UDN2987AQuản lý năng lượng8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
UDN2987LWQuản lý năng lượng8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
X24645Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PQuản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645P-2.7Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PIQuản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PI-2.7Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PMQuản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PM-2.7Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SQuản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S-2.7Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8-2.7Quản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8IQuản lý năng lượngAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection