Linh kiện điện tử mục của Cầu chỉnh lưu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Quản lý năng lượngIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
G2SB20Quản lý năng lượngGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Quản lý năng lượngGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Quản lý năng lượngGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
GA100TS120UQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA125TS120UQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA50TS120UQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
LMD18200Quản lý năng lượngH-Bridge
LMD18200-2D-QVQuản lý năng lượngH-Bridge
LMD18200TQuản lý năng lượngH-Bridge
MC33157Quản lý năng lượngHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
MC33157DWQuản lý năng lượngHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
B125C3200-2200Quản lý năng lượngSilicon-Bridge Rectifiers
HIP2101IBQuản lý năng lượng100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
HIP2101IBZQuản lý năng lượng100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
UDN2953BQuản lý năng lượngFULL-BRIDGE MOTOR DRIVERS
TLE5205-2Quản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2GQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2GPQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2SQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
UDN2916BQuản lý năng lượngDUAL FULL-BRIDGE MOTOR DRIVER
TLE5206-2Quản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2GQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2GPQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2SQuản lý năng lượngH-Bridge DC-Motor Applications
IR2111Quản lý năng lượngHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104Quản lý năng lượngHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104PBFQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SPBFQuản lý năng lượngHALF-BRIDGE DRIVER